actie
Vaderdagactie! 25% korting op diverse producten

Algemene voorwaarden

Voor Fotofabriek gelden de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk (download PDF) en de aanvullende algemene voorwaarden op deze pagina. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fotofabriek en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Fotofabriek en consument.

Opdrachtaanname

Opdrachten worden alleen volgens de algemene voorwaarden aangenomen en verwerkt. De consument (opdrachtgever) aanvaardt deze algemene voorwaarden tijdens het bestelproces. Nadat de opdracht verwerkt is, wordt het betreffende bestand gedurende 60 dagen op de server van Fotofabriek bewaard. Voorgaande is met name van belang voor eventuele nabestellingen van hetzelfde product, zodat het bestand dan niet opnieuw geüpload hoeft te worden.

Herroepingsrecht

De consument beschikt niet over een herroepingsrecht. De producten van Fotofabriek zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat dit maatwerkproducten betreffen van persoonlijke aard.

BTW

Bijna alle fotoproducten van Fotofabriek vallen onder het BTW tarief van 21% BTW. Digitale fotoboeken vallen onder laag BTW tarief van 9%.

Voor onze Belgische verkopen hanteren we voor bijna alle fotoproducten van Fotofabriek het BTW tarief 21%, met uitzondering van de digitale fotoboeken, deze worden belast met 6% BTW.

Voor de verkopen waarvan het factuuradres niet in Nederland of België ligt maar wel in Europa, worden de digitale fotoboeken met 9% belast en de overige fotoproducten met 21%.

Levertijd

Alle opdrachten worden binnen 5 werkdagen na bestelling door Fotofabriek verzonden (tenzij anders aangegeven). Vertragingen in de levertijd kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulering van de opdracht. We produceren ook buiten kantoor- en klantenservicetijden, bij het plaatsen van de bestelling is er akkoord gegeven van het drukken van de bestanden, er kunnen niet altijd aanpassingen gedaan worden aan uw bestelling.

Betaling

Indien consument conform algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk een (deel)betaling achteraf wil voldoen, dan biedt Fotofabriek daarvoor mogelijkheden zoals verzending onder rembours. Kosten die hieruit voortvloeien zijn volledig voor rekening van de consument. De consument kan voor deze en eventueel andere mogelijkheden contact opnemen met de klantenservice van Fotofabriek.

Bij het afrekenen van uw bestelling met een creditcard, heeft u de keuze tussen VISA en Mastercard. Zodra uw betaling is geverifieerd, worden wij geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Het aankoopbedrag wordt direct afgeschreven en doorbelast.

Klachten en aansprakelijkheid

Fotofabriek doet zijn uiterste best om fotoproducten conform wens van de consument af te drukken. Reclamaties dienen, voor zover het een reële klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken na levering van de door de consument verstrekte opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Wanneer de klacht gegrond verklaard wordt kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het opnieuw uitvoeren van de opdracht, of wanneer dat niet mogelijk is een verstrekking van een gelijkwaardig product.

Fotofabriek kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of het verlies van de bestanden. Fotofabriek stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken nooit beter zal kunnen zijn dan de opdrachtgever bij het gebruik van Fotofabriek software te zien krijgt op het beeldscherm. De aansprakelijkheid van Fotofabriek blijft dan ook beperkt tot verwijtbare fabricagefouten. Alle prijzen en acties zijn onder voorbehoud van typefouten.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

De consument (opdrachtgever) is verantwoordelijk voor de inhoud van de aan Fotofabriek verstrekte (beeld)materialen. Fotofabriek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door consument (opdrachtgever) verstrekte bestanden.

Fotofabriek wijst erop dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen (anders dan voor privédoeleinden), of deze te bewerken. Indien Fotofabriek vaststelt dat het aangeboden materiaal door de consument (opdrachtgever) niet voldoet aan de toepasselijke regelgevingen (bv. Wetboek van Strafrecht of de Auteurswet), zal Fotofabriek hiervan aangifte doen bij de politie. In voorgenoemd geval zullen de betrokken bestanden / gegevens niet worden vernietigd. De auteursrechten op de door de consument vervaardigde (beeld)materialen blijven uiteraard bij de consument berusten.

Fotofabriekpunten

Fotofabriekpunten worden gespaard op basis van het subtotaal van de bestelling minus een eventuele volumekorting. Fotofabriekpunten zijn maximaal 2 jaar geldig. Een ontvangen voucher is twee maanden geldig en is niet te combineren met andere kortingsvouchers.

Vouchercodes en gespaarde punten zijn niet inwisselbaar voor geld. Het aantal Fotofabriekpunten, die een consument per euro ontvangt, zijn op dit moment ingesteld op 45 punten per euro. Fotofabriek behoudt het recht om de actievoorwaarden of de ratio van punten / euro te wijzigen of de kortingsactie te beëindigen. Niet ingewisselde punten blijven eigendom van Fotofabriek.

De Fotofabriekpunten zijn persoonsgebonden. Dit betekent dat Fotofabriek geen Fotofabriekpunten kan overzetten naar een ander account.

HCC korting

Vanaf 18-06-2012 kunnen HCC leden een vaste korting krijgen op producten van Fotofabriek. De actie is 10% korting + gratis verzending (BE + NL), niet i.c.m. andere kortingen. Korting wordt automatisch toegekend na invoeren van HCC registratiegegevens.