actie
Nu 25% korting op diverse zomerartikelen

Heb ik auteursrecht?

Q
A

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de aan ons verstrekte (beeld)materialen, Fotofabriek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever verstrekte bestanden. Wij wijzen er op dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen (anders dan voor privé doeleinden), of deze te bewerken. Indien wij vaststellen dat het aangeboden materiaal door de opdrachtgever niet voldoet aan de toepasselijke regelgevingen (bv. Wetboek van Strafrecht of de Auteurswet), zullen wij hiervan aangifte doen bij de politie. In voorgenoemd geval zullen de betrokken bestanden/gegevens niet worden vernietigd. De auteursrechten op de door de klant vervaardigde (beeld)materialen blijven uiteraard bij de klant berusten.